malinka13

72 teksty – auto­rem jest ma­lin­ka13.

O tak, te­raz jes­tem szczęśli­wa. Cieszę się z każdej drob­nos­tki jaką przy­nosi mi każdy ko­lej­ny dzień. To właśnie tworzy moją drogę, drogę do codzien­ne­go uśmiechu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2016, 23:52

Co­raz więcej osób, które spo­tykam na swo­jej drodze ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że nie war­to jest ufać komukolwiek 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 kwietnia 2012, 20:08

* * *

Tyl­ko marze­nia mi pozostały
Uczu­cia, który­mi mnie darzyłeś daw­no już uleciały
Czy Ty mnie w ogóle kochałeś
Czy tyl­ko tak po pros­tu mi o tym powiedziałeś
Czy byłam kimś dla Ciebie
Te­go prócz Ciebie nikt nap­rawdę nie wie

Oczy zamykam
i wspom­nieniami Ciebie szukam
Nies­te­ty ból tyl­ko de­likat­nie mnie przeszywa
tnąc mo­je ser­ce jak brzytwa

Kocha­na rzeczy­wis­tość już wróciła
i mo­je życie przemieniła
Us­ta­nowiła coś nowego
Nies­te­ty już bez niego....
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 marca 2012, 01:40

Niep­rze­widy­wal­ność to coś, co tworzy moją tajemniczość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2012, 23:58

18 noc nie przes­pa­na... za­mykam oczy i widzę Twoją twarz... nies­te­ty Ona już nie mnie będzie budzić o po­ran­ku, nie mo­je uszy usłyszą czułe słowa, nie mo­je us­ta doświad­czą Twych po­całunków, nie ja będę wy­pełniać Twoją codzienność... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 marca 2012, 04:00

* * *

I znów jes­tem sama
I znów niekochana

I znów uśmiech na twarz przyklejam
A w środ­ku żałobę przybieram

Nie chcę by ktoś widział jak płaczę
Dla­tego ze łza­mi tak usil­nie walczę

Czas po­dob­no leczy rany
Ale czy też te po­now­nie zadane

Wspólna przyszłość odpłynęła
Tyl­ko ok­ropny ból pozostawiła

I znów jes­tem sama
I znów niekochana 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 lutego 2012, 13:43

Miarą szczęścia nie jest pro­wadze­nie ideal­nie poukłada­nego życia, lecz bo­ryka­nie się z prob­le­mami z uśmie­chem na twarzy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lutego 2012, 22:14

Nie uciek­niesz przed TYM, co nad­chodzi... TO i tak cię dopadnie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 stycznia 2012, 12:13

* * *

Ty­lu ludzi wkoło
A ja na­dal samotna

Ty­le hałasu wszędzie
A ja słyszę ciszę

Ty­le zła w świecie
A ja szu­kam dobra...

Na zewnątrz ciepła zima
A w ser­cu chłód
To smutek....
On po­wodu­je tą tęsknotę
za kimś ko­go już nie zobaczę... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 stycznia 2012, 10:06

Czym jest brak siły fi­zycznej w porówna­niu do te­go, co czu­je zra­nione serce... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 grudnia 2011, 00:48

malinka13

Jestem szaloną romantyczką, wiecznie zakochaną...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

malinka13

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność